Stupanus, Johann Niklaus: Peri tou thermou kai hygrou tou emphytou theses. Basileae : typis Oporinianis, anno 1591
Inhalt