Artocophinus, Heinrich: Theses ... peri tou asthmatos, de asthmate. Basileae : typis Conradi Waldkirchii, 1595
Inhalt