Stupanus, Johann Niklaus: Peri tēs tou anthrōpou geneseōs theōria. Athen. Helvetiis : Typis Leonhardi Ostenii, anno 1592
Contenuto