Georgius: Geōrgíou Diakónou prōtekdíkou kai dikaiophẏlakos toū Pachymérous épitomē tēs Aristotélous logikēs. Parisiis : Apud Vascosanum, via Iacobea, ad insigne Fontis, M. D. XLVIII