Schilling, Siegmund: Peri tou tēs kardias palmou. Basileae : typis Conradi Waldkirchii, 1598
Inhalt