Keller, Joseph: Theses De Apoplexia. [Basel] : Typis Oporinianis, 1590
Inhalt