Nieuwe perfecte kaerte van d'Ysel-Stroom met een gedeelte van De Veluwe : waer in Curieus naer de mate vertoont wert den inval van Graef Hendrick van Berg met syn by-hebbende Spaensche en Keysersche Krygs-macht mits gaders haer [...]. T'Amsterdam : Claes Ianss. Visscher, 1629
Content
There is no content avaibable here yet.