Roth, Peter: Peri tou ourou. Basileae : typis Oporinianis, [1585]
Contenu du document