Catalogus, ofte, Register van verscheyde boecken die Hendrick Laurentsz. boeckverkooper tot Amstelredam op zijne kosten heeft laten drucken, ofte van andere [...]. t'Amstelredam : voor Hendrick Laurentsz opt Water in't Schriif-Boeck, anno 1628
Inhalt