Eler, Johannes: Peri katharseōs theseis. Basileae : Typis Ioan. Iacobi Genathii, Acad. Typographi, [1617]
Content