Fuchs, Abraham: Theses. Basileae : Typis Iacobi Foileti, 1602
Content