Pfendler, Heinrich: Generalem ... articularis morbi theōrias te kai therapeias diagraphēn. Basileae : Typis Ioh. Iacobi Genathii, Acad. Typogr., 1616
Contenuto