Heinsius, Tobias: Tou mikrokosmikou kataklysmatos exetasis s. de ascite dissertatio. Basileae : typis Georgii Deckeri, acad. typogr., [ca. 1656]
Contenu du document