Stupanus, Johann Niklaus: ... Analecta therapeutica peri tēs en tē katharsei tekmarseōs. Basileae : Typis Iacobi Foileti, [1603?]
Contenuto