Blanckenheim, Johann Siegfried: Miscellanea iuris controversi. Basileae : typis Iohan. Iacobi Genathii, [1628]
Inhalt