Steck, Johannes: Synopsis metaphysices logica methodo adornata. Basileae : typis Ioh. Iacobi Genathii, [1614]
Inhalt