Een zeer huerbuerlic registre ofte handbouck voor alle man : waerinne men vind eenen calendier, met dyvęrsche proffytelicke tafelen ; Item de gauden ende zelveren pennijnghen cours ende ganc hebbende inde landen [...]. Ghedruckt te Ghend teghen over tstadhuus : by Joos Lambrecht lettersteker, int jaer 1544
Contenuto