Nieuwe en naauwkeurige kaart van het Russisch gebied in Europa, met haare aanwinningen. [Amsterdam] : [Verlag nicht ermittelbar], 1778
Inhalt