Mappa Królestwa Polskiego : pod względem jeograficznym, administracyjnym, duchownym, naukowym, sądowym i przemysłowym. [Warszawa?] : [Verlag nicht ermittelbar], 1867 g
Inhalt