Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Jesuiten loghenstroyinghe vanden doot Theodori Bezae, ende vanden selven mitsgaders van de geheele gemeynte van Geneven haren afval totten Pausdom, contrarij blijckende wt de brieven, die Beza ende de gehecle vergaderinge vande pastoren ende professoren tot Geneven / tot dien eynde in Latijn geschreven, ende in druch int openbaer hebben laten uytgaen, onlancx van Geneven herwaerts over ghesonden, enn nu uyt Latijn in Duytsche sprake overgheset, tot dienst ende ghertef vanden ghenen die de waerheyt itef hebben enn de leugens haten, door H.C. dienaer des Godtlicken woorts ; achter is hier by ghevaecht in Duytsche rijmen de scheppinge ofte ascomste vande Jesuiten, Franciscanen, Dominicanen, Cappucijnen, voortghecomen ende uytghebraet uyt den Put des Afgronts daer van geschreven staet inde openbaringe Joannis Cap. I.
ImprintGhedruckt tot Utrecht : by Salomon de Roy, 1598
Description[8] f. ; 4⁰ (18 cm)
LanguageDutch
Bibliographical referenceKnuttel 1056 ; Gardy/Dufour 404 ; Index Aureliensis 118.888 ; manque à Adams ; manque à Shaw ; Valkema Blouw, "Typographia Batava, 1541-1600", 2669
Providing InstitutionBibliothèque de Genève, Br 1432/4
Persistent linkhttps://doi.org/10.3931/e-rara-79533 
Links
Entire Book as PDF Jesuiten loghenstroyinghe vanden doot Theodori Bezae ende vanden selven mitsgade [4.50 mb]
Social Media
 
 
IIIF Manifest URL
RIS-Export Download
Terms of Use
LicencePublic Domain Mark
Usage

Available for free download. In the event of reproduction or exploitation of the document or parts thereof, the holding institution asks you, in accordance with usual scientific practices, to provide:

  • information
  • indication of sources including details of the author, location and persistent identifier
  • dispatch of a voucher copy and/or notification of the internet address of your digital offering into which you have integrated the document or parts thereof
ReferenceJesuiten loghenstroyinghe vanden doot Theodori Bezae, ende vanden selven mitsgaders van de geheele gemeynte van Geneven haren afval totten Pausdom, contrarij [...]. Ghedruckt tot Utrecht : by Salomon de Roy, 1598. Bibliothèque de Genève, Br 1432/4, https://doi.org/10.3931/e-rara-79533 / Public Domain Mark