Psałterz Dawidow. W Krakowie : w Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká, 1610