36 Titles for Printer / Publisher = apud Hermannum a Sande or Printer / Publisher = Sande. or Printer / Publisher = Sande (Offizin, Frankfurt am Main)
Filters

jump to filter-options