1 Title

jump to filter-options
Search for: Place = [Amsterdam]
  • Title page
    behelsende een verhaal van den ouden en tegenwoordigen Staat en Regeering van dat Ryk, van deszelfs tempels, paleysen, kasteelen en andere gebouwen; van deszelfs metalen, mineralen, boomen, planten, dieren, vogelen en visschen. Van de Tydrekening, en Opvolging van de Geestelyke en Wereldlyke Keyzers. Van de oorfpronkelyke afstamming, Godsdiensten, gewoonten en handwerkselen der inboorlingen, en van hunnen koophandel met de Nederlanders en de Chineesen. Benevens eene beschryving van het Koningryk Siam
    Kaempfer, Engelbert [1651-1716] ; Scheuchzer, John Gaspar [1702-1729]
    In's Gravenhage : by P.Gosse en J. Neaulme ; En t'Amsterdam : by Balthasar Lakeman, 1729