2 Titres

__jump_to_filteroptions
Recherche: Lieu = [Neuchâtel]
  • Page de titre
    Imfeld, Xaver [1853-1909] ; Schweizer Alpen-Club, Section neuchâteloise ; Wurster, Randegger und Cie
    [Neuchâtel] : [Section Neuchâteloise du Club Alpin Suisse], [1881]
  • Page de titre
    Imfeld, Xaver [1853-1909] ; Schweizer Alpen-Club, Section neuchâteloise ; Wurster, Randegger und Cie
    [Neuchâtel] : [Section Neuchâteloise du Club Alpin Suisse], [1881]