2 Titres

__jump_to_filteroptions
Recherche: Auteur, Collaborateur = Bodmer, Johann Jakob
  • Page de titre
    Bodmer, Johann Jakob [1698-1783]
    Basel : Bey Carl August Serini, 1782
  • Page de titre
    Bodmer, Johann Jakob [1698-1783] ; Füssli, Johann Heinrich [1741-1825] ; Matthes, Christian Gottfried [1730-1805] ; Rode, Bernhard [1725-1797]
    Basel : gedruckt mit Haasischen Schriften bei Johann Jacob Thurneysen, Jünger., 1781