2 Titles for Author, Collaborator = Scheuermann, Samuel Johann Jakob
Filters
2

jump to filter-options
  • Title page

    Grundriss der Stadt Basel

    Plan de la ville de Basle
    Keller, Heinrich [1778-1862] ; Scheuermann, Samuel Johann Jakob [1771-1844]
    Basel : G. Neukirch, 1832
  • Title page

    Grundriss der Stadt Basel

    Plan de la ville de Basle
    Keller, Heinrich [1778-1862] ; Scheuermann, Samuel Johann Jakob [1771-1844]
    Basel : G. Neukirch, 1832