1 Title for Year = 1624
Filters
1

jump to filter-options
  • Title page

    Historie naturael en morael van de Westersche Indien

    waer inne ghehandelt wort van de merckelijckste dinghen des hemels, elementen, metalen, planten ende gedierten van dien
    Acosta, José de [1539-1600] ; Linschoten, Jan Huygen van [1563-1611]
    T'Amsterdam : by broer Iansz. ..., anno 1624