1 Title

jump to filter-options
Search for: Year = 1629
  • Title page
    waer in Curieus naer de mate vertoont wert den inval van Graef Hendrick van Berg met syn by-hebbende Spaensche en Keysersche Krygs-macht mits gaders haer Quartieren Schansen en de Leger-plaetsen inden jare 1629
    Berckenrode, Cornelis F. van ; Visscher, Claes Jansz. [1587-1652]
    T'Amsterdam : Claes Ianss. Visscher, 1629