4 Titles for Year = 1798 - 1799
Filters
1

jump to filter-options
 • Title page

  Cataracte du Rhein auprès de Schafhouse

  Billwiller, Johann Jakob Laurenz [1779-1832] ; Freytag, Johann Konrad [1770-1837] (Ed.)
  [Nürnberg] : [se vend chés J.C. Freytag], [17]99
 • Title page

  [Cataracte du Rhein auprès de Schafhouse]

  Billwiller, Johann Jakob Laurenz [1779-1832] ; Freytag, Johann Konrad [1770-1837] (Ed.)
  [Nürnberg] : [se vend chés Conrad Freytag], [1799]
 • Title page

  Die Rheinbrücke bey Schaffhausen

  Durch die Franzosen den 13ten April 1799 in Brand gesteckt
  Billwiller, Johann Jakob Laurenz [1779-1832] ; Freytag, Johann Konrad [1770-1837] (Ed.)
  [Zürich] : Zu haben bei J. C. Freytag Maler, [ca. 1799]
 • Title page

  Die Rheinbrücke bey Schaffhausen

  Durch die Franzosen den 13ten April 1799 in Brand gesteckt
  Billwiller, Johann Jakob Laurenz [1779-1832] ; Freytag, Johann Konrad [1770-1837] (Ed.)
  in Zürich : Zu haben bei J. C. Freytag Maler, [ca. 1799]