1 Titel

zu den Filteroptionen
Suche nach: Jahr = 1860 - 1957
  • Titelblatt
     Volltext durchsuchbar
    Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de wis-en natuurkunde, aan de Rijks-Universität te Leiden op gezag van den Rector-Magnificus Dr. C.P. Tiele, hoogleeraar in de faculteit der godgeleerdheid, voor de faculteit te verdedigen Vrijdag 24 Maart 1893, des namiddags te 3 uren
    Bemmelen, Willem van [1868-1941]
    Utrecht : Stoomdrukkerij "de Industrie" J. van Druten, 1893