1 Title for Year = 1860 - 1957
Filters
2

jump to filter-options
 • Title page
   Full text search available

  De isogonen in de XVIde en XVIIde Eeuw

  Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de wis-en natuurkunde, aan de Rijks-Universität te Leiden op gezag van den Rector-Magnificus Dr. C.P. Tiele, hoogleeraar in de faculteit der godgeleerdheid, voor de faculteit te verdedigen Vrijdag 24 Maart 1893, des namiddags te 3 uren
  Bemmelen, Willem van [1868-1941]
  Utrecht : Stoomdrukkerij "de Industrie" J. van Druten, 1893