Geikie, Arciboldo: Geografia fisica. Milano : Ulrico Hoepli, 1892