Algemeen middel tot de practijck der doorsicht-kunde op tafereelen, of regel-lose buyten gedaanten : mitsgaders eenige bezonderheden, nopende dees kunst, en die der plaat-snijding : (titre du frontispice: De figuuren en redeneeringen tot de practyck der [...]. Amsterdam : Dankerts, 1686
Inhalt