Placaet op het stuck van de Monsteringe, tot voorkominge van alle frauden, in het compleet houden van de Compagnien : vernieuwt en gearresteert den vierden Februarii 1599. In 'sGravenhage : by Aelbrecht Heyndricksz, Drucker ordinaris der Heeren Staten Generael, 1599
Content