Instructie voor den Commissarissen van de Monsteringe in de Vereenighde Nederlanden, die hem belast wordt secreet te houden, en niemandt te vertonen. [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
Content