Provisionele Ordre, Ende reglement omtrent de Monsteringe ende tot voorkominge van mesusen ende frauden, de welcke onder de compagnien te paerdt ende te [...]. In 'sGravenhage : by de Erfgenamen van wijlen Hillebrandt Javobsz van Wouw, ordinaris Druckers van de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, 1668
Contenuto