Extract uyt het Register der Resolutien van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden : Mercurii den 24 Februarii 1672. [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
Content