Instructie / waer naer de Wacht-meesters in de Frontier-Steden ende forten der Vereenighde Provincien hun sullen hebben te reguleren. [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
Contenuto