Instructie, waer na de Geweldige-Provoosten in de Frontier-Steden ende Forten der Veenighde Provincien, hen sullen hebben te reguleren. [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
Contenu du document