Extract uyt het Register der Resolutien van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigh Nederlanden : Veneris den 15. April 1672. [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
Contenuto