Ordre by den Raadt van State der Vereenighde Nederlanden gestelt en gemaackt, ende by de Hoogh Mog. Heeren Staten Generaal geapprobeert, op het beleydt [...]. [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
Content