Resolutien nopende den rangh van de Officieren van de Militie : Extract uyt het Register der Resolutien van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden. [s.l. : s.n.], 1671
Content