Extract uyt de Resolutien van de Edele Mog. Heeren Gecommitteerde Raden van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, in haer Edele Mog. Vergaderinge [...]. [s.l. : s.n., s.a.]
Contenu du document