Lyste van de Servicie-Gelden, soo als by den Voorslagh van den 16. Julii 1650.... [s.l. : s.n., s.a.]
Inhalt