Conditien ende Articulen van het Quartier Generael, aengaende Het Wisselen ende Rantçoeneren der Gevangenen, Soo van Sijne Koninghlijcke Majesteyt van [...]. In 'sGravenhage : by Jacobus Scheltus, Landts Drucker, 1675
Contenu du document