Ordre Ende Reglement, Welcke Syne Hoogheyt verstaet, dat by de Regimenten te voet, zijnde in dienst van den Lande, punctuelijck na desen sal werden on [...]. [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
Content