Nader Ordre en Reglement, Waer na sich de Troupes soo te voet als te paerdt van 's Landts Militie, marcherende of logerende op en over den Bodem van den [...]. [s.l.] : [s.n., [s.a.]
Inhalt