Extract uyt de Resolutien van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raden van de Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, genomen op den 14. December [...]. [s.l. : s.n., s.a.]
Inhalt