Particuliere Instructie, Waer naer hen sullen hebben te reguleren de Schrijvers op 's Landts Schepen van Oorloge... [s.l.] : [s.n.], [1684]
Inhalt