Nadere Ordre Van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, tot observantie van goede discipline in 's Landts Vloote. In 's Gravenhage : by Paulus Scheltus, ordinaris Drucker van de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, 1703
Inhalt